ស៊ីងលាងចាន ពណ៍ខ្មៅ មាន1 ប្រឡោះ

$716.68$895.85

In stock

Compare
SKU: KIN11BL Categories: , Tags: ,

ឡាបូលាងចានពណ៍ខ្មៅ មាន 1 ប្រឡោះ

1 bowls 1 diainer nouvo+granito sink.
Black Nouvo+Granito
ទំហំ : 47.8 x 42.1 cm.
ជម្រៅចាន : 20.0 cm.
យើងអាចដំឡើងនៅខាងឆ្វេង រឺខាងស្ដាំ រ៉ូប៊ីនេ  3.5 ជាមួយ និង  P-TRAP.

Additional information

type

AQ 35E, AQ 45E

Technical Data

ម៉ាក Mex
ប្រភេទ Metrix Sink
វិមាត្រ W x D : 100.0 x 51.0 cm
ទំហំកាត់ W x D : 98.0 x 48.0 cm

Download

Specification

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES