ចង្ក្រានអគ្គិសនី V2.1

$455.00$700.00

In stock

Compare
SKU: V2.1 Categories: , Tag:

ចង្ក្រានអគ្គិសនី V2.1

ELECTRIC CERAMIC HOB (30 cm.)
Base CERAMIC. Grinding edges front and back.
2 zones including
Front: hi-light zone 145 mm. / 1.2 kW.
Rare: hi-light zone 180 mm. / 1.7 kW.
Touch control
មាន 9 Levels.
កំណត់បាន (1-99 minute.).
Residual heat indicators, time, level heat.
សោសុវត្ថិភាព
SCRAPER (សម្រាប់សំអាតមូលដ្ឋានសេរ៉ាមិច)

 

 

Additional information

Type

coffee shop and home use Espresso Coffee Machine

Color

Silver

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ម៉ាក Mex
ប្រភេទ ចង្ក្រានអគ្គិសនី
ខ្នាត W x D x H: 28.8 x 51.0 x 5.0 cm
ទំហំកាត់ W x D: 27.0 x 49.0 cm
ភ្លើង 2,900 W.14 Amp
ទំហំខ្សែភ្លើង (mm2) 3 x 2.5 (THW)

Download

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES