ចង្គ្រានហ្គាសមានជើងបញ្ឈរកូដ PSG561X

$61.75$95.00

In stock

Compare

ចង្គ្រានហ្គាសមានជើងបញ្ឈរកូដ PSG561X

តួខ្លួនជាប្រភេទដែលអ៊ីណុក
មានកុងតាកធំពីរ Ø 160 mm
មានភ្លើងពីរជាន់ 5.0 kW
ងាយស្រួលប្រើ
កុងតាកសម្រាប់ដុតខាងក្នុង នឹង ខាងក្រៅផ្សេងគ្នា
មានថ្នើ 2 ងាយស្រួលសំអាត
ការសន្សំថាមពលដោយក្រសួងថាមពល

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ម៉ាក Mex
ប្រភេទ ចង្គ្រានហ្គាសមានជើងបញ្ឈរ
ខ្នាត់ W x D x H : 56 x 52 x 81 cm
និយតករ (37 mbar) Only
ការប្រើប្រាស់ គួរតែប្រើក្នុងសម្ពាធទាប

Download

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES