ម៉ាស៊ីនគិនគ្រាប់កាហ្វេ MCG1

$45.52$56.90

In stock

Compare
SKU: MCG1 Category: Tag:
  • សំបក់ជាប្រភេទអ៊ីណុក
  • ចំណុះកាហ្វេ 60 ក្រាម
  • កង្ហាលគិនជាប្រភេទអ៊ីណុក ងាយស្រួលសំអាត
  • ចុចប៉ូតុង គិនរហូតដល់កាហ្វេម៉ត់ទៅតាមតម្រូវការ
  • ធានារយៈពេល 1ឆ្នាំ

Additional information

Type

Stainless steel coffee grinder

Color

Silver

Specification

ម៉ាក Minimex
ពណ៍

ប្រាក់

ប្រភេទ

ម៉ាស៊ីនគិនគ្រាប់កាហ្វេ MCG 1

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES