ស៊ីម៉ង់ក្រពើបាវពណ៍ក្រហម 20គីឡូ ក្នុង 1បាវ

$11.20

In stock

Compare
SKU: C01920106 Category: Tag:

សំរាប់ការ៉ូ ទំហំធំ រឺអាងហែលទឹក

Red Crocodile

 • សំរាបការងារក្រាលការ៉ូខ្នាតធំ 60×60 ម.ម ឡើងទៅ
 • សំរាប់បិទការ៉ូអាងហែលទឹក(ការ៉ូសេរាមុិច)
 • ប្រើបិទការ៉ូបាត-ជញ្ជាំង ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ

​ស្ដង់ដាអាមេរិច : ANSI A 118.1
ចំណុះ : 20 គ.ក/បាវ
ពណ៌ : ស ប្រផេះ

**គួរប្រើជាមួយម្សៅបៀករ៉ង Crocodile Platinum និងម្រៅបៀករ៉ង Crocodile Turbo plus ប្រភេទហូរបានរឺ កាវសំរាប់បៀករោះងការ៉ូ Crocodile Epoxy Plus

Specification

Weight 20 kg
Type Cement Tile Adhesive
Color Grey

How to use

Preparation

 • All surfaces on which tile is to be set must be dry, structurally sound, free of all grease, oil, dirt, dust, curing compounds, sealers, coating, efflorescence, old adhesive residues, gypsum based underlayment and any other foreign matter.

Proportion of Mixing

 • Red Crocodile 20 kg (per bag) per 5.4-5.6 L of water or 2.5-3.0 parts of Red Crocodile per 1 part water by volume

Mixing

 • Mix Tile Adhesive with clean, potable water thoroughly until smooth with a mechanical mixer at a low speed (150 rpm).
 • Let mortar slakes for 15 minutes before mixing a second time.
 • Do not add water, latex, or additional powder after slaking period.

Application

 • Spread mortar with flat side of trowel to key-in substrate, and then apply additional mortar to ensure that it cover 100% at the back of tile.
 • During the setting of tiles, it is advised to occasionally remove a tile to be sure mortar has not skinned over and sufficient transfer is being made.
 • It is also required that tile be embedded to obtain good transfer of mortar to the tile and for proper alignment.
 • Do not adjust tiles in mortar after they have been set for longer than 15 minutes.

Curing and Grouting

 • A minimum cure is obtained in 24-48 hours, depending on ambient temperatures.
 • For better quality, Crocodile Grout should be chosen to suit each type of tiles. Crocodile Grout has many types and color for each joints and places

Suggestion

 • Grouting after tile installation at least 48 hours to achieve maximum efficiency

Limitations

 • Do not use tile adhesive with wood, asphalt, plastic coat or PVC, metal and mirror. (Do not allow frost within 72 hours)

Caution

 • May be harmful to the eyes, skin, or lungs. Wear suitable protective clothing, gloves, and eye/face protection
 • In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice
 • After contact with skin, wash immediately with water
 • Keep out of reach of children
Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES